John W. Jackson had a home bakery at 1022 Pendleton St Alexandria, Va.

Old Town Alexandria, Real Estate, ,